0

Chcąc pracować z prądem elektrycznym należy być do tego odpowiednio przygotowanym. Konieczna jest z jednej strony wiedza, z drugiej kwalifikacje, tak by maksymalizować poziom bezpieczeństwa w trakcie wykonywania takich prac. Cenne będzie również doświadczenie po stronie tej osoby, która prace z elementami elektrycznymi będzie wykonywać. Istotnym elementem będą między innymi uprawnienia SEP, a więc ten wybór który będzie odpowiedni dla każdego elektryka i energetyka, który zajmuje się eksploatacją albo dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji bądź sieci. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, co kryje się za tym skrótem. Warto więc mu się przyjrzeć i zapoznać się z tym zagadnieniem.

SEP co kryje się za tym skrótem

Skrót SEP odnosi się do Stowarzyszenia Elektryków Polskich – jest to organizacja pozarządowa, która ma za zadanie integrować środowisko elektryków z Polski. Formuła, w ramach której funkcjonuje organizacja jest formułą otwartą, mogą tam należeć różne osoby, które zajmują się szeroko rozumianą elektryką i energetyką.

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP, które mają uprawniać do dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych można uzyskać kończąc odpowiednie szkolenia sepowskie i zdając egzamin. Chcąc je otrzymać nie trzeba być absolwentem szkoły o technicznym profilu. Do egzaminu na uprawnienia sepowskie przygotowują specjalne kursy takie jak prowadzone między innymi przez GRUPA SILESIA Sp. z o.o. –  https://kursyzawodowe.pl/. Po ukończonym kursie będzie można zdawać egzamin przed komisją kwalifikacyjną i uzyskać stosowne uprawnienia.

Dla kogo szkolenia sepowskie?

Szkolenia elektryczne określane jako KURS SEP nie wymagają ukończenia wcześniej szkoły technicznej. Do uczestnictwa w kursie uprawniona jest każda osoba, która ma ukończone 18 lat. Może się starać o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego. Mile widziane jest wykształcenie elektryczne i doświadczenie zawodowe w tym temacie, jednak nie jest to wymóg niezbędny do uzyskania tego typu uprawnień.

Uprawnienia SEP – co się za nimi kryje?

Uprawniania SEP udzielane są w dwóch podstawowych kategoriach – z jednej strony jest to dozór oznaczony literą D bądź eksploatacja określana literą E. W pierwszej grupie uprawnień można mówić o nadzorowaniu instalacji, a więc jest to przeznaczone raczej dla tych osób, które sprawują nadzór nad praca innych. Druga opcja uprawnień oznaczona literą E przeznaczona jest dla tych, którzy na co dzień zajmują się pracą z instalacją elektryczną. Oprócz tego podział dotyczy jeszcze trzech grup, w ramach których udzielane są uprawnienia i wyglądają one następująco:

Uprawnienia elektryczna – Grupa G1

Pierwsza grupa to kurs elektryczny, który przeznaczony jest dla tych pracowników, którzy zajmują się instalacjami, urządzeniami i siecią elektroenergetyczną

Uprawniania energetyczne – Grupa G2

Druga grupa przeznaczona jest dla tych osób, które odpowiadają za dozór albo eksploatację urządzeń, instalacji i sieci cieplnych

Uprawnienia gazowe – Grupa G3

Ostatnia grupa to uprawnienia, które uzyskiwać mogą osoby zajmujące się praca z instalacją, siecią i urządzeniami gazowymi.

W każdej podgrupie mamy również określone uprawnienia, które dokładnie informują o tym jakie uprawnienia w danej grupie się znajdują i z jakimi urządzeniami i instalacjami będzie można pracować wykorzystując uprawnienia sepowskie. W firmach, które organizują szkolenia elektryczne można uzyskać dokładne informację na temat tego jaki jest konkretnie zakres uprawnień SEP w danej grupie.

Anna Ziemkiewicz

Lecznicze właściwości pokrzywy

Previous article

Namioty reklamowe niezastąpione na eventach, festynach i targach

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply