0

Osoby decydujące się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza mogą skorzystać z możliwości jakie daje Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla nowych przedsiębiorców skutkującej opłacaniem przez określony czas składek tylko na ubezpieczenie zdrowotne, bądź składek na ubezpieczenie społeczne w niepełnej wysokości.

Rozpoczynając działalność gospodarczą można skorzystać z tzw, ulgi na start. Jest to ulga, w której przedsiębiorca przez 6 miesięcy kalendarzowych ma prawo opłacać tylko składkę zdrowotną, a więc nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne.

Aby móc skorzystać z tego zwolnienia, należy spełnić dwa warunki określone przez ZUS:

Przedsiębiorca podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy, bądź od zamknięcia lub zawieszenia ostatniej działalności minęło 60 miesięcy kalendarzowych.

Przedsiębiorca nie może wykonywać takiej samej działalności na rzecz byłego pracodawcy, jaką wykonywał będąc jego pracownikiem w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. (warunek ten jest podyktowany praktykami występującymi w firmach kiedy to pracownik dobrowolnie przechodzi na samozatrudnienie, aby obniżyć koszty pracodawcy)

Okres ulgi na start obejmuje 6 miesięcy kalendarzowych, jednak jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność w kolejnym dniu niż 01. dzień miesiąca to okres ulgi liczony jest od kolejnego miesiąca kalendarzowego

W praktyce:

Przedsiębiorca X rozpoczął działalność 02.03.2020r. I będzie korzystał z ulgi na start. Pierwszą składkę musi zapłaci do 10.04.2020r. I będzie to składa za marzec 2020, ale miesiąc ten z racji tego, że rozpoczęcie działalności było 02 dnia miesiąca nie będzie zaliczony do ulgi na start. Licząc więc 6 miesięcy ulgi od marca 2020, to ulga wygasa 30.09.2020r. Składkę za wrzesień należy opłaci do 10.10.2020r.

Ulgi na start nie można przedłużyć, jeśli w trakcie jej trwania działalność zostanie zawieszona.

Zalety korzystania z ulgi na start są niewątpliwe, ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne w porównaniu do składek na ubezpieczenie społeczne jest dużo niższa.

Jednak podleganie jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu niesie za sobą pewne konsekwencje:

Okres, w którym przedsiębiorca płaci jedynie składkę zdrowotną nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury oraz nie podwyższy jej wysokości. Te świadczenia przysługują z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Przedsiębiorca nie otrzyma także zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Te świadczenia przysługują z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Skorzystanie z ulgi na start jest dobrowolne.

Anna Ziemkiewicz

4 sposoby na wolność finansową.

Previous article

Jak zmienić swoje życie?

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

More in Porady