| O projekcie | Zasady uczestnictwa | Aktualności | Galeria | Harmonogram | Moje konto |     » Rejestracja
login / e-mail:
hasło:

Aktualności


2016-12-20

ARTYKUŁY EKSPERCKIE

 

 

 

 

DOSTĘPNE ARTYKUŁY:

 

1. Czy i dlaczego projekty realizowane z funduszy unijnych muszą być zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej?

2. Komercjalizacja działalności organizacji pozarządowych

3. Personel projektu

4. Innowacje w obszarze społecznym

5. Dlaczego projekty finansowane z Funduszy Europejskich muszą być dostępne?

6. Fundusze Europejskie dla NGO na rzecz zrównoważonego rozwoju

7. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym

8. Projekt europejski „miękki”

9. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

10. Partnerstwo publiczno – społeczne, jako „przystępna” forma realizacji projektów europejskich

11. Działania strażnicze (nadzór) organizacji pozarządowych

12. Jak prowadzić pozarządowo działania strażnicze (nadzór)?

13. Funkcje organizacji pozarządowych

14. Polska Wschodnia jako (polski) makroregion w Unii Europejskiej i… wyzwanie dla organizacji pozarządowych

15. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy partner, czy wyzwanie?

16. Współpraca transgraniczna – atrakcyjny (choć niełatwy) obszar aktywności NGO’s

17. Mediacja i arbitraż jako kluczowe alternatywne metody rozstrzygania sporów. Rekomendacja na rzecz NGO’s

18. Standard prawa do dobrej administracji w polskim systemie wdrażania funduszy Unii Europejskiej - wnioski

19. Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

20. Sektor pozarządowy wobec międzynarodowej współpracy województw

 


Towarzystwo Amicus     ul. Brukowa 28 lok 8, 15-889 Białystok     biuro@ckngo.pl


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020