Zarząd towarzystwa Amicus informuje iż wniosek "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" złożony w konkursie „Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Departament Informacji Promocji otrzymał dofinansowanie w kwocie 811 790,00 zł.

 

Celem działań podjętych przez następne 14 miesięcy będzie Wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o Fundusze Europejskie dostępne w latach 2014-2020 przez przedstawicieli / przedstawicielki NGO z obszaru całej Polski.

 

Cele szczegółowe:

 


 

Cytat za stroną fundusze europejskie: "Komisja konkursowa zakończyła ocenę wniosków w części dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Spośród 25 zgłoszonych i poprawnych pod względem formalnym wniosków, Komisja wyłoniła 3 projekty, które otrzymają dofinansowanie w formie dotacji. Wybrane projekty charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym, właściwym doborem metod edukacyjnych oraz satysfakcjonującą grupą odbiorców bezpośrednich. Łączna kwota dofinansowania wybranych projektów wyniesie 2 335 531,13 zł."

 

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce